КОМУ І НА СКІЛЬКИ 3 1 ЖОВТНЯ ПІДВИЩИЛИСЯ ПЕНСІЇ?

30.10.2008 о 14:59 0

Слід нагадати, що з 1 січня нинішньо­го року оцінка величини одного року страхового стажу становила 1,2%. Рані­ше, як відомо, вона сягала лише 1%, а ось з 1 жовтня цей показник збільшив­ся до 1,35%.

Наприклад, якщо пенсіонер має 40 років страхового стажу  то до 1 січня 2008 року його пенсія обчислювалася у розмірі 40% від заробітку, з 1 січня - у розмірі 48%, а з 1 жовтня становить 54% (40x12x1,35/1200).»

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсій­не страхування» за кожний повний рік стажу на підземних роботах, на робо­тах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Так, якщо пенсіонер має 40 років стажу роботи, з них 20 років - на під­земних роботах, то з 1 жовтня 2008 року пенсія йому обчислюватиметься у розмірі 81% від заробітку ((40+20)х х1,35/1200).

Крім того, з 1 жовтня 2008 року зріс до 498 грн і прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Від­повідно, у зв'язку зі збільшенням та­кого соціального стандарту, зростуть також розміри пенсійних виплат, які розраховуються з його урахуванням.

Це зокрема  стосується:

- підвищень ветеранам війни (інва­лідам війни І групи розмір підвищен­ня становитиме 249 грн (498x50%), II групи - 199 грн (498x40%), III групи -149,40 грн, учасникам бойових дій та членам їх сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту», а також дружинам (чо­ловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, - 124,50 грн, учасникам війни -49,80 грн);

- пенсій за особливі заслуги (пенсія за особливі заслуги, в залежності від заслуг особи, встановлюється у розмі­рі від 20 до 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність, тобто, її розмір становитиме від 99,60 грн до 199,20 грн);

- щомісячної доплати до пенсії не­працюючим пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС (щомісячна доплата становить при стажі роботи на цій станції до 5 років 25 відсотків розміру прожиткового мі­німуму, визначеного на відповідний рік для осіб, які втратили працездатність. За кожний наступний повний рік робо­ти щомісячна доплата збільшується на 5 відсотків розміру зазначеного про­житкового мінімуму. Максимальний розмір щомісячної доплати не може перевищувати розміру такого мініму­му);

- додаткових пенсій особам, від­несеним до 1,2, 3, та 4 категорій постраждалих внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи (інвалідам І групи розмір додаткової пенсії становитиме 149,40 грн (498x30%), II групи - 99,60 грн (498x20%), III групи, дітям-інвалідам, а також особам, хворим на променеву хворобу, - 74,70 грн (498x15%), особам, віднесеним до 2 категорії, - 74,70 грн (498x15%), до 3 категорії - 49,80 грн (498x10%), до 4 категорії - 24,90 грн (498x5%);

- державної соціальної допомоги на догляд, передбаченої Законом Украї­ни «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» (встановлюється в залеж­ності від категорії непрацездатних у розмірі від 15 до 50 відсотків прожит­кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

підвищень до пенсій особам, яким надано статус жертв нацистських пе­реслідувань (в залежності від їх кате­горії розмір підвищення визначається у розмірі від 10 до 50 відсотків прожит­кового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

        Збільшиться й надбавка до пен­сії почесним донорам України. Вона встановлюється у розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 1 жовтня 2008 року сягне 626 грн. Від­повідно, розмір надбавки становитиме 62,60 грн.

Не залишаться поза увагою й діти війни, бони також отримають збільше­ну надбавку до своєї пенсії у розмірі -  49,80 грн. Підвищені виплати одержать близько 11 млн літніх людей.

 

Усі перерахунки, пов'язані із зазна­ченими змінами, здійснюються Пенсійним фондом України автоматизовано, за матеріалами пенсійної справи. Тоб­то, пенсіонерам не потрібно подавати заяви та будь-які інші додаткові документи.

 

   Начальник відділу з питань нагляду

   за призначенням та виплатою

     пенсій УПСЗН                                                           В.Куропятник

 

 


Автор публікації
Поділитись в соц. мережах
Джерело

Міністерство праці та соціальної політики України


Всього комментів: 0
avatar